Podrška vaspitačima

Podrška vaspitačima i medicinskim sestrama vaspitačima:

Profesije vaspitač i medicinska sestra vaspitač, spadaju u pomagačke profesije koje su najpre humane, kreativne i lepe, ali i vrlo stresne i odgovorne. One zahtevaju široko angažovanje celokupne ličnosti onoga koji odluči da se njome bavi.

Svako ko se bavi nekom pomagačkom profesijom prvo treba da zbrine sebe da bi mogao da efikasno pomaže drugima. To često nije lako jer pomagači svoje puno radno vreme borave u polju koje je prilično traumatično. Kada se konkretno radi o vaspitačima i m.s. vaspitačima sam rad u grupi je prilično stresan. Buka dečijih glasova, puna pažnja za bezbednost, nemogućnost potpune kontrole, a onda kad dodamo i rad sa roditeljima, odgovaranje na zahteve sistema, međukolegijalne odnose..... sve to dovodi do sagorvanja, pada samopouzdanja, lošeg spavanja, anksioznosti, osećaja nekompetentnosti... i pomagač polako prelazi u kategoriju onoga kome treba pomoć.

Mnoge zapadne zemlje su ovom problemu pristupile odgovorno pa u okviru svojih sistema (zdravstvenog, socijalnog, obrazovnog, vojno-policiskog...) organizuju takozvane supervizije koje su dostupne i obavezne svakom pomagaču. To je prostor gde svako ko se bavi pomaganjem drugima može da dobije odgovore na sva lična i profesijonalna pitanja kroz individualni ili grupni rad sa supervizorom.

Supervizori su ljudi koji su takođe bili pomagači i tokom vremena stekli iskustva u konkretnom zanimanju ali i nova znanja iz oblasti superviziskog rada. Kako su i supervizori pomagači i oni imaju svoju podršku u svojim supervizorima. Tako se pravi sistem podrške da onaj ko je na „ prvoj liniji“ u ovom slučaju u grupi u svakom trenutku svoga rada zna da nije sam, da nije samo broj, već stručnjak koji adekvatno utiče na pojedinca (decu i roditelje) i da postoji mesto gde može da razreši sve nedoumice.

Danas i u našoj zemlji polako oživljava ovaj sistem podrške pa ga možemo naći i u okviru pojedinih institucija, a gotovo je neizbežna karika socijalnih projekata.

U.G. „Moja Oaza“ Organizuje upravo ovakve superviziske grupe namenjene vaspitačima i medicinskim sestrama-vaspitačima gde se raspravljaju pitanja kao što su: „Kako funkcioniše vaspitna grupa u kojoj radim? Ko sam ja u mojoj grupi? Kako me vide deca i roditelji? „Kako postupati sa konkretnim detetom i njegovim roditeljima u konkretnoj grupi?“ „Šta sa detetom sa posebnim potrebama?“ „Kako da se slažem sa grupnom koleginicom?“ „Kako da pravilno vodim dokumentaciju“  „Koju aktivnost da organizujem, kada sam već sve radila?“ „Šta kada se dete povredi?“ „Šta se očekuje od mene za šta sam odgovorna, a za šta kriva?“ ...... i još mnogo toga. Na ovom mestu možete pitati sve što niste pitali jer niste znali koga ili niste znali kada.

Grupe se organizuju jedanputa mesečno u trajanju od 3h u prostorijama udruženja. Neophodna je prijava jer je broj ograničen na 12članova.

 

Grupu vodi: psihoterapeut Jelena Stanković

Prijave: mojaoazaterapeut@gmail.com

               Ili na 063/125-80-55

Povratak

Psihoterapija

Podrška u prevazilaženju trenutnih problema u oblasti psihičkog života, upravljanje stresom, podrška u rešavanju psihičkih problema: panični napadi, fobije, depresija, nesanica, pa sve do ličnog rasta i razvoja otkrivanjem novih potencijala i uvida o sebi i drugima.

Kontakt

Jelena Stanković: 063/125-80-55

Adresa:
Đurićeva 20, Zvezdara
Beograd

Email:
info@mojaoazaterapeut.com

 


 

 

© Copyright 2020 Moja Oaza

bcoolsite.com